En Son HaberlerAtıf ÖZGEN

bilgi@insanidegerler.org
  Özgeçmişi
  Tüm Yazıları

GENÇ KUŞAKTA MESLEK SEÇİMİ

Günümüzde meslek seçimi genç kuşağı strese sokan önemli sorunların başında gelmektedir. Zira hayatta başarılı olmanın önemli koşullarından biri, meslek sahibi olmak sonra da kazanılan bu meslekte emin adımlarla yol alabilmektir.

Değişen yaşam koşulları, meslek seçiminde de genç kuşağın karşısına yeni engeller çıkarmaktadır. Geleneksel meslekler yerini yeni nesil mesleklere bırakmakta, teknolojik alandaki değişimler gençlerin karşısına yeni meslek çeşitleri çıkarmaktadır.

Yükseköğretime geçiş aşamasında yapılan üniversite giriş sınavları, gençleri meslek seçimi konusunda bir tercih yapmaya zorunlu kılmaktadır.

Şüphesiz meslek seçimi kısa sürede verilebilen bir karar değildir. İlköğretim sonrası liselere geçiş dönemi, bir gencin kendini tanıma ve mesleğe yönelme aşamasında önemli bir zaman dilimidir.

Gençlere yetenek ve kabiliyetlerine uygun hedefleyecekleri bir meslek seçiminde ailesi ile birlikte yakın çevresi ve okuldaki öğretmenleri de yardımcı olabilmelidir.

MESLEK  SEÇİMİ  VE İSTİHDAM  SORUNU

Gençler, meslek seçimi aşamasında bir tercih yaparken, seçeceği meslekte istihdam edinebilme sorununu da dikkate alma ihtiyacı hissetmektedir.

Gençlerin çoğu bir iş edinebilme amacı uğruna istihdam sağlamayı kolay gördükleri mesleklere yönelmektedir.

Ülkemizde istihdam edinme konusunda gençlerin karşısına çıkan sorunların değişik boyutları bulunmaktadır.

Bazı mesleklerde istihdam edinme kapasitesinin sınırlı olması, gençlerin bir kısmının seçtiği mesleki alanda ilgisizlik ve yetersizliğini görünce yeniden sınava girmesi veya hedeflediği meslekte öğrenim görmesine rağmen istihdam piyasasında başka bir mesleki dalda görev yapması karşılaşılan sorunların başında gelmektedir.

Genç kuşak yükseköğretime geçiş aşamasında, basında çıkan tercih rehberlerinin yanı sıra seçeceği mesleğe ilişkin olarak İŞKUR ve TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından yayımlanan işsizlik ve istihdam verilerine de takip edebilmelidir.

Bilindiği gibi ülkemizde eğitimli gençlerde işsizlik oranı uzun süredir % 20 ve üzerinde seyretmektedir. Bu bakımdan gençlerin aldıkları eğitimin işgücü piyasası ile bütünleşmesi açısından mezuniyet aşamasında istihdam edinmesine kolaylık sağlayacak kurum ve kuruluşlarla irtibat içinde olmasında yarar bulunmaktadır.

 

MESLEKİ  YÖNELİM  DURUMU

İnsan olarak her birimizin herhangi bir mesleğe olan ilgi ve yeteneği farklı farklıdır. Hedefe ulaşım yolunda ilgimizi çekecek ve başarı merdiveninden çıkmamıza yardımcı olacak bir yönelimde eğitim sisteminin olanaklarından yararlanmak gerekir.

İş piyasasında ‘ Ne iş olursa yaparım!, diyenler genelde eğitim sisteminin olanaklarından yararlanmayan kendi koşullarına uygun iş arayan kimselerdir. Eğitim sürecini devam ettirmeyen gençlerin bir kısmı geleceklerinden umutlu olmayan nitelikli olmayan iş yerlerini tercih edenlerden oluşmaktadır.

Mevcut eğitim sisteminin temel aşamalarını gözden geçirdiğimizde; ilköğretim sonrası liselere geçiş döneminde, gençleri bir mesleğe yönelim aşamasında karşılarına yeni fırsatlar çıkma olasılığının arttığını gözlemliyoruz.

Mesleki teknik, sosyal bilimler, spor ve imam hatip liseleri yükseköğretim öncesi gençleri beğendikleri bir mesleğe yönelme konusunda bir fırsat kapısı açabiliyor.

İşverenlerin bu aşamada gençlerden beklediği husus, nitelikli ara elemanların yetişip kendilerine başvurması arzusudur.

Spor ve sağlık sektörü ile organize sanayi bölgesi ya da hizmet sektörünün bazı alanlarında istihdam edinmeyi sağlayacak ve ara eleman ihtiyacını karşılayacak gençlere gereksinim  olduğuna ilişkin ilanlar zaman zaman basının insan kaynakları köşesinde yer almaktadır.

Asıl amacı yükseköğretim sonrası köklü ve markalaşmış bir üniversitede mesleğe yönelim arzusunda olan gençler, ancak çok ciddi ve dikkatli bir hazırlık aşamasından sonra, yapılan giriş sınavını kazanmak suretiyle hedeflerine ulaşabiliyorlar.

Başarılı bir yükseköğretim aşamasından sonra da sevdikleri mesleğe girme ve yükselme safhasında da gençlerin karşısına önemli engeller çıkabiliyor.

Yükseköğretim aşamasında temel mesleki alanların günümüzde de önemini koruduğunu gözlemliyoruz. Tıp, mühendislik, hukuk, mimarlık, işletme, güzel sanatlar, turizm gibi alanlar gençlerin istihdam edinimi hedefine uygun olarak cazibesini korumaya devam ediyor.

Mesleğini en iyi şekilde icra etmek koşuluyla, ülkemizde kendini hakkıyla yetiştirmiş doktor, mühendis, öğretmen, mimar, avukat, turizmci, ekonomist ve güzel sanatlar alanında yetişmiş bireylere ihtiyaç her zaman olacaktır.

Nitekim 2019 yılı Yükseköğretim Giriş Sınavı sonucu devlet ve vakıf üniversitelerinde sözünü ettiğimiz bu alanlarda kontenjanların dolması tespitimizi doğrulamaktadır.

Ancak yakın zamanda tartışmaya açılan gençlerimizi yeni nesil mesleklere yönlendirme amacı güden, teknolojik alanda sağlanan gelişmeler sonucu ortaya çıkan bu mesleklerde istihdam edinme durumu, gelecek vaat etmekle beraber bu konuda müşahhas gelişmelerin olmasını beklemek gerekir.

Sadece bizim ülkemizde değil, dünyada gelişmekte olan ülkelerde de; Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yapay Zeka Mühendisliği, Yazılım Geliştirme, Dijital Medya ve Pazarlama, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi, Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon gibi alanlar için istihdam edilebilme oranlarını yakından izlemek gerekir.

Sözünü ettiğimiz bu alanların ülkemizdeki devlet ve vakıf üniversitelerindeki toplam kontenjan sayısı oldukça düşük olup 2019 yılı için 340 olarak açıklanmıştı.

Sonuçta bir mesleğe yönelme ve bu meslekte yükselme amacıyla gençlerimiz zorlu bir süreçten geçmektedir. Gençlere hedeflerine ulaşma yolunda yükseköğretim kuruluşları başta olmak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşların yardımcı olması, ülkemizin genç kuşağı kazanması açısından da büyük önem taşımaktadır.

Unutulmaması gereken husus gençlerimizin hedefledikleri mesleki alanda başarılı olması ülkemiz için bir kazançtır. Bu kazanca ortak olma amacı ile hareket edebilirsek gençlerimizin güvenini de kazanmış oluruz.

(*) İnsani Değerler Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi

e-mail: ozgenatif@gmail.com

 

 Okunma Sayısı : 190

DİĞER YAZILARI

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 842541

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.