En Son HaberlerAtıf ÖZGEN

bilgi@insanidegerler.org
  Özgeçmişi
  Tüm Yazıları

İNSANDA GÜVEN DUYGUSU NASIL GELİŞİR?

İNSANDA GÜVEN  DUYGUSU NASIL GELİŞİR?

Atıf  ÖZGEN (*)

       Değerli okuyucularım, ‘güven ortamı, insan yaşamı açısından önemli bir içeriğe sahiptir. İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen süreçte kendine güvenerek yaşamını sürdürmesi başarılı olmasını sağlayacak temel unsurların başında gelir.

       Güven duygusunun insana verilmesinde ilk ve en önemli durak aile ortamıdır. Çocuklarımızın büyüme ve olgunlaşma sürecinde aile bireyleri, yakınları ve çevresi ile güven tesis edilmesinde ailesinden alacağı eğitimin rolü büyüktür.

       Çocuklarına güven duygusu aşılamada annelerin yaklaşımı ve iletişimi küçümsenemez.  Diğer aile bireylerinin yaklaşımı da yetişen çocukların güven duymasında yardımcı bir etkendir.

       Çocuklarımızın sağlıklı yetişebilmesi, ruh sağlıklarının korunması, çevresi ile başarılı iletişim kurabilmesinin temelinde kendilerine güven duymaları gerekir.

      Güvene dayanan bir kişilik yapısı, insanın geleceğe umutla bakmasının temel şartlarından biridir. Çünkü; yeteneklerine, değerlerine, birlikte olduğu yakınlarına  ve çalışma arkadaşlarına  güvenen insan kendini başarıya ulaştıracak yolu da açmış demektir.

EĞİTİM KURUMLARINDA GÜVEN ORTAMI

      İlköğretimden başlamak üzere yükseköğretime kadar geçen süreçte gençlerimizin eğitim açısından da güven duygusunu alacak şekilde eğitimden geçmeleri gerekir. Bireyin yetenek, değer, bilgi birikimi ve davranışları ile ortaya çıkacak kişilik yapısı kendisine güven duyulmasında önemli birer etkendir.

     Özellikle ilköğretimde, öğretmenlerimize düşen görevlerin başında, öğrencilerine güven duyduklarını değişik fırsatlarla kendilerine hissettirmeleri gelmektedir. Bir eşya emanet ederken, ödev verirken, sınavlara hazırlanırken öğrencilerine güvenen öğretmen, öğrencilerinin kişilik yapısının gelişmesinde büyük katkıda bulunmuş demektir.

     Sevgili okuyucularım, şimdi tatlı bir tebessümle hatırlıyorum. Yükseköğretimim esnasında hocalarımızın bir kısmı sınav esnasında, güven ortamını tesis etmek amacıyla bizleri serbest bırakır, sınav salonundan ayrılırlardı. Bu uygulama bazı arkadaşlarımızı şaşırtmış ilk defa karşılaştığımız bu durum aramızda tartışmalara neden olmuştu. 

     Halbuki;   burada amaç basitti. Esas olan öğrenme tekniğine sahip olmak, genelde öğretmen olacak öğrencilere güven duyulduğunu hissettirmekti. Öğretmeninin güvenini boşa çıkarıp kopya çekmeye teşebbüs eden öğrenci, öğretmeniyle arasındaki güven köprüsünü yıkmış oluyordu.

 

      Yaşamımızda tesis etmek amacıyla büyük çaba gösterdiğimiz, güven duygumuzun yanlış bir davranışla yıkılmasına yol açacak hareketlerden uzak durmalıyız. Güvenin bizde sağlayacağı pozitif duruşun, itimatsızlıktaki duruştan çok farklı olduğunu kabul etmemiz gerekir.

GÜVEN DUYGUSUNDAN ÖZGÜVENE GEÇİŞ

     Sevdiğimiz bir arkadaşımızın, davranışlarına kefil olmak ona güven duyduğumuzu, bireyin kendisine olan güveni de onun özgüvene sahip olduğunu gösterir.

     Özgüven, insanın önemli bir kişilik özelliğidir. Yaşamda sorunlarımızla baş edebilmemiz, yanlışlarımızı düzeltebilmemiz, zorluklarla başa çıkabilmemiz özgüvenimize sahip olmakla mümkün olabilir.

     Kendimize güven duyduğumuz durumlarda, risk almaktan çekinir, sürekli olayların arka planında kalırsak iş yapabilme yeteneğimizi köreltiriz.

     Özgüveni olan insan; yaşamında kendine yeni hedefler koyabilen, kişisel gelişimine daha süratli katkıda bulunabilen, çevresindeki insanlara daha fazla yararlı olabilen insandır.

    Etrafımızda özgüveni gelişmemiş, yaşamdan beklentisi olmayan, çekingen davranışları ile sürekli arka planda kalan, girişimci olmaktan uzak, kendilerine güvenenleri mahcup eden insanların varlığına tanık olmaktayız.

     Bu nedenle gençlerimizin geleceğe umutla bakan ve özgüveni yüksek bireylerden oluşabilmesi için kendilerine değerli olduklarını hissettirmek ve başarılı olacakları alanda çalışmalarını sağlayacak şekilde destekte bulunmak şarttır.

     Özgüvenlerini kaybeden insanları yaşamlarında yalnız bırakmamak, önemli yeteneklerini açığa çıkarmak, başarılı olabileceklerine kendilerini inandırmak gerekir.  Aksi takdirde, özgüvenden yoksun bireylerin toplumda artmalarına neden olmak, sağlıklı bir toplum oluşturma yolunda önemli bir eksikliktir.

EKONOMİDE  VE  SİYASETTE  GÜVEN

      Güven duygusunu, sadece insan davranışlarıyla sınırlandırmak eksik bir yaklaşımdır. İnsanlar, ekonomide ve siyasette sağlıklı bir denge kurabilmek için güven kavramını geliştirmek ihtiyacını hissetmişlerdir.

      Ekonomide; ‘Tüketici Güven Endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi, Perakende Güven Endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından periyodik olarak açıklanan önemli veriler arasında yer alırlar. Bu veriler ekonominin nabzını, diğer bir deyişle gidişatı ölçen verilerdir.

     Verilerin beklenenden düşük çıkması, ekonominin iyi yolda olmadığını güven sarsıcı bir durumla karşı karşıya kaldığımızı gösterir. İnsanlar, istikrarlı bir ekonominin devamı ve geleceğe yönelik yatırımları açısından güven ortamında teşebbüs ruhunu geliştirirler. Bu durum; aynı zamanda yabancı ülkelerin, ülkemize yatırım yapabilmeleri açısından da zorunlu bir durumdur.

     Siyasette ise güvenoyu alamayan iktidarların, muhalefet partilerince alaşağı edildiğini hatırlayacaksınız. Parlamenter sistemde, parlamentonun güvenine sahip olamayan bir hükümetin ayakta durabilmesi mümkün değildir.

       Güven ve istikrar yaşamımızın önemli bir gerçeğidir. Toplumun özgüveni yüksek bireylerden oluşması, toplumsal yapının sağlıklı işlemesinin önemli işaretlerinden biridir. Cenabı Allah Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurmaktadır:

      ‘ Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever., (Al-i İmran 159)

     Güzel olan bu güveni içimizde hissedebilmektirSevgili okuyucularımın, yaşamlarını güven ortamı içinde sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini diliyorum.

(*)  İDD Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi

      

 

 


 Okunma Sayısı : 1144

DİĞER YAZILARI

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 61458

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.