En Son HaberlerAtıf ÖZGEN

bilgi@insanidegerler.org
  Özgeçmişi
  Tüm Yazıları

İNSANİ DEĞERLER, TOPLUMU GÜÇLÜ KILAN YAPI TAŞLARIDIR…

 İNSANİ  DEĞERLER, TOPLUMU GÜÇLÜ KILAN YAPI TAŞLARIDIR…

                                                   Atıf  ÖZGEN (*)

      Değerli okurlarım; toplumsal yapıyı anlamlı kılan; insanların varlığı, insanları anlamlı kılanda sahip olduğu değerlerdir.

      Bir toplumda yükselen değerler, insanı ‘insan, yapan ve yücelten değerler değilse; o toplum çökmeğe, çözülmeye ve giderek yok oluşa sürüklenmeye mahkum bir toplumdur ve tarih bilimi bir zamanlar böyle toplulukların var olduğunu kaydetmiştir.

     Toplumsal yapının güçlü olup olmadığını ortaya koyan temel etkenler; insanlar arası ilişkilerde ifadesini bulan sevgi, saygı, sabır, merhamet, hoşgörü ve adalet gibi insani değerlerimizdir.

     Bu değerlerin giderek zayıfladığı; bir bakıma değerler krizinin yaşandığı bir zaman sürecinden geçiyoruz.

     Sevginin yerini nefrete, saygının duyarsızlığa, merhametin acımasızlığa, hoşgörünün kindarlığa, sabrın yerini tahammülsüzlüğe bırakması değerler krizinin en  belirgin işaretleridir.

    Günlük yaşamda medyaya yansıyan haberler, öfke toplumu olma yolunda giderek mesafe kaydettiğimizi ortaya koyuyor.

     Bir hiç uğruna işlenen cinayetler, aile içi şiddet, emniyete intikal eden vakalarda görülen artış insanlarımızın değerler krizinin girdabına yakalandığının göstergeleri durumunda.

     Aynı semtte veya sitede ikamet etmelerine rağmen birbirlerini tanımayan insanlar, tanışık olmalarına karşın selam vermekten çekinenler, güler yüz tatlı dil yerine öfke ve husumeti içinde barındıranlar, insani bir tepki yerine şiddeti benimseyen insanların varlığı toplumsal yapıyı güçlü kılan değerlerin zayıfladığını gösteriyor.

TOPLUMSAL  YAPIYI  GÜÇLÜ KILAN  DEĞERLERİMİZ…

    İnsan, sahip olduğu değerlerle sadece kendi manevi yapısını güçlendirmekle kalmaz aynı zamanda çevresi ile de sağlıklı bir bağ oluşturmuş olur.

    İnsani değerlere bağlı insanların oluşturduğu toplumlarda; böylelikle daha güçlenmiş ve sosyal krizlere karşı hazırlıklı ve duyarlı bir konuma ulaşmış olurlar.

    Sevgi, karşımızdaki insanı gönül gözümüzle görmemizi sağlayan ve insanlar arasında dost ve kardeşlik bağı kurmamıza yarayan çok önemli bir değerimizdir. İnsanlara sevgiyle yaklaşmak demek, insanlar arası bağı kuvvetlendirmek demektir.

    Saygı; toplumda küçükler büyükler ve engelli insanlar arasında denge kuran diğer bir değerimizdir. İnsanı sadece ‘insan, olarak görüp ona el uzatmak, varsa yarasına merhem olmak saygılı bir yaklaşımla mümkün olabilir.

    İnsanlar arasında saygının yok olduğu bir toplum, insanların birbirini hasım olarak gördüğü ayrıştırıcı bir toplumdur.

   Sabır; yeri geldiğinde tahammüllü olmamızı, bekleme sanatını içimize sindirip olgunlaşmamızı sağlayan bir yüce değerimizdir. Kanaat önderlerimizden Mevlana’nın tabiriyle ‘ Sabır yaranın içinde yaratanı görmektir, Bir özdeyişe göre de ‘ Hamur için maya neyse, insan için sabır odur.,

   Merhamet, insanda acıma hissinin uyanık tutulması, şefkatli bir yaklaşımla insana kol kanat gerilmesidir. Merhamet insanı taş yürekli olmaktan çıkaran ve sevgiyle beslenen bir değerimizdir.

    Buhari’den rivayet edilen bir hadisi şerifte Peygamberimiz: ‘’ İnsanlara merhamet etmeyene Allah’ta merhamet etmez,,  buyurmuş yine Buhari’den rivayet edilen bir başka hadiste de:

    ‘’ Bir adam yanındaki çocukla Hz. Peygamber (s.a.s)’e geldi. Adam çocuğu bağrına basıyordu. Hz Peygamber (s.a.s) Ona karşı merhametlisin değil mi? Diye sorunca adam; Evet, dedi. Bunun üzerine O (s.a.s) ‘ Allah O’na karşı senden daha merhametlidir. O merhametlilerin en merhametlisidir, buyurdu.,,

     Hoşgörü, toplumsal yapıda uzlaşı kültürünü geliştiren, insanlar arasında sevgi ve barışı sağlayan değerimizdir. Bir anonim sözde ‘hoşgörünün olduğu yerde şiddetin gölgesi bile düşmez, denilmiş İngiliz yazar Arthur Helps (1813-1875) ise ‘hoşgörüyü uygarlığın biricik sınavı olarak, ifade etmiştir.

    Adalet, toplumda insanların en fazla ihtiyaç hissettiği değerlerimizden biridir. Adaletten yoksun bir toplum düşünülemez! Ancak; yaşadığımız olaylarda adaletin tecelli edip etmediği ve hakkın yerini bulup bulmadığı tartışılagelmiştir.

    Aşağıya ünlü düşünürlerden bir kaçının adaletin yüce bir değer olduğunu ifade eden görüşlerini alıyoruz:

·         Adalet, merhametten ziyade her cemiyetin temelini teşkil eder. (V. Cousin)

·         Adalet, kainatın ruhudur. ( Ömer Hayyam)

·         Adalet mülkün temelidir. ( Hz Ömer)

·         Adalet insan topluluğunun kutsi bir bağıdır. (P. De Guizot)

    Sevgili okurlarım, İnsani Değerler Derneği de giderek eksikliğini hissettiğimiz değerlerimizi yaşatmak amacıyla 2009 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olup halen faaliyetlerini sürdürmektedir.

    Derneğin ‘Neden İnsani Değerler ?, ismini taşıyan kitapçığında; farklı bir proje olarak ifade edilen dernek vizyonu ve misyonu şu şekilde açıklanmaktadır:

 

  ‘’ İşte bu proje, yani ‘İnsani Değerler Derneği, gerçek bir ‘’ iş birliği ve dayanışma,, şuuru içerisinde, bir sivil toplum kuruluşunu gerçekleştirme projesidir. Bu proje gerçekleştirildiğinde; Türkiye, kendi içinde örnek olabilecek şekilde insani değerleri yaşayan ve üyeler arasında örnek bir dayanışma ortaya koyabilen bir sivil toplum örgütüne kavuşacaktır. Böyle bir yapının içerisinden sadece ülkemize değil bütün insanlığa moral ve huzur verebilecek medeniyet projelerinin çıkması da mümkün olacaktır. Elbette ki bunun gerçekleşmesi; çok iyi seçilmiş bir misyon, bu misyonu çok iyi vizyonla ortaya koyabilecek kadro ve çok iyi bir organizasyonla mümkün olacaktır.,, (S. 19)

 

(*) İDD Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi

e-mail: ozgenatif@gmail.com

 

 

 


 Okunma Sayısı : 872

DİĞER YAZILARI

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 52036

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.