Mehmet BOZDEMİR
BİR KARA GÜN 15 TEMMUZ
Hayrani ALTINTAŞ
SEVGİ VE AŞK
Atıf ÖZGEN
OSMANLI PADİŞAHLARINI NASIL BİLİR SİNİZ ? (1)
Mustafa KALABALIK
Unutmak…!
Abdülkadir GÜLLÜ
HUZUR İSTERİZ
Ayşe SUCU
Di­ya­net din­dar­lık öl­çe­bi­lir mi?
Mehmet Hanefi ÇELEBİOĞLU
SİYASİ PARTİLER KANUNU VE DEMOKRASİ
Bekir ERDEM
YARGIMIZ VE OSMANLI ADALETİ
Muhammed Yüksel ARKALI
MİZAN BAŞI İTİRAFLARI
Sedat ASLAN
KARANLIK ÇÖKTÜĞÜ ZAMAN “O GECE”YE
Yazarların Tüm Listesi
Yazarlar \ Hayrani ALTINTAŞ
Adı : Hayrani
Soyadı : ALTINTAŞ
E-Posta : haltintas@ttmail.com
Web : http://

 

 
Konya- Akşehir doğumlu .
Ankara Üniversitesi İlahiyat  Fakültesi Mezunu.
Halen  A.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi.
İslam Felsefesi Derneği Başkanı.
Konya Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Başkanı.
Devlet Bakanlığında Müşavirlik yaptı.
9 yayınlanmış kitabı, 150’nin üzerinde makale ve tebliği var.
Prof. Dr. Hayrani ALTINTAŞ
 
Bugün 25 Kas 2007 Pazar 328. Gün / 15:15  
 Özgeçmiş
Doğum Yeri ve Tarihi: Akşehir 1942
Lisans:
Yüksek Lisans:
Doktora:
Yardımcı Doçent: 1982
Doçent: 1982
Profesor: 1988
Medeni Durum: Evli
Bildiği Yabancı Diller: Fransızca, Arapça


 
 Uzmanlık Alanları
Yurtiçi Görevler:
1983-1989 Dekan Yardımcılığı
!995-1998 A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi
1994-2002 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Başkanlığı
1994-2000 Ankara Üniversitesi Senato Üyeliği
 
Yurtdışı Görevler:
 
Kullandığı Burslar:
1) Diyanet İşleri Başkanlığı; 2) Türk Petrol Vakfı
 
Aldığı Ödüller:
 
Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar:
1) Türk Felsefe Derneği; 2) İlmi ve Edebi Eser Sahipleri Merkez Birliği ; 3) İslam Felsefecileri Derneği ;
 
Editör veya Yayın Kurulu Üyelikleri:
 
Yurt İçi ve Yurt Dışında Yürüttüğü veya Yürütmekte Olduğu Projeler:
 
Verdiği Lisans Dersleri:
·                                 İLA408 - İslam Ahlak Felsefesi
 
Verdiği Yüksek Lisans Dersleri:
1 İbn Sina’da Varoluş ve Varlık Kategorileri
2 Türk Düşünce Tarihi
3 Türk Düşünürleri Ve Sosyal Meseleler
 
Verdiği Doktora Dersleri:
1 Gazali ve Felsefe
2 Kur’an ve Estetik
 
Katıldığı Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Toplantılar:
SEMPOZYUMLAR
1981 * Hicretin Psikolojik Amilleri, Atatürk Üniversitesiİslami Bilimler Fakültesi Semineri,19- 31 Mayıs 1981 Erzurum.
1981 * Çocukluk Çağında Ailede Din Eğitimi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1. Türkiye Din Eğitimi Sempozyumu ,23-25 Temmuz 1981, Ankara
1983 * İbn Sina Düşüncesinde Nefs Teorisi, Uluslar arası İbn Sina Sempozyumu, 17-20 Ağustos 1983, Ankara.
1983 * İbn Kemal ve Tasavvuf, Şeyhu’l-İslam İbn Kemal Sempozyumu, 1983 Tokat.
1984 * Tarih Ve psikoloji, Tarih Metodolojisi ve Türk Tarihinin Meseleleri Kolokyumu, 21-26 Mayıs 1984, Elazığ.
1985 * Dokuz Eylül Üniverdrsitesi İlahiyat Fakültesi, Uluslararası 1. İslam Araştırmaları Sempozyumu, 16-18 Eylül 1985, İzmir (Katılımcı).
1985 * İbn Sina Düşüncesinde Tasavvufi Kavramlar Olarak Ârif ve İrfan, Uluslararası İbn Türk, Harezmî, Farabî, Beyrunî ve İbn Sina Sempozyumu,
1985 * Anarşi ve Kitle Psikolojisi, Anarşi ve Teröre Karşı Atatürkçülükte Bütünleşme Sempozyumu , 1985 Konya.
1986 * İslam Filozoflarında Metafizik, Türkiye 1. Felsefe,Mantık, Bilim Tarihi Sempozyumu, 19-21 Kasım 1986. Ankara.
1986 * Hüseyin Tokadî , Türk Tarihinde Ve Kültüründe Tokat Sempozyumu , 2-6 Temmuz 1986 Tokat.
1986 * Tasavvuf Tarihinde Konversiyonlar, Terzi Baba Semineri, 13-14 Ekim 1986, Erzincan.
1986 * Hakkın Seslerinde Mehmet Akif, Mehmet Âkif Semineri, 29 Kasım 1986, Ankara.
1997 * Mawlana Djealal ad-Din Roumi et son Matnawi, Congre İnternational el-Hayat er-Ruhiyye fi’l-İslam , 26 Ağustos- 1 Eylül 1987, Cezayir .
1988 * Allah ve İnsan İletişimi, Felsefe ve İletişim Sempozyumu, 1988, Eskişehir.
1989 * Türk Kültüründe Akşeddin, Akşemseddin Sempozyumu ve Anma Töreni, 20-21 Mayıs 1989 ,Göynük.
1989 * Türklerde Peygamber Sevgisi , Kutlu Doğum Haftası , 12-27 Ekim 1989, Ankara.
1990 * La Notion de Halıq et de Halq dans la Pense d’İbn Arabi, Universite d’Oran, Colloque İnternationale sur l’Heritage d’İbn Arabi, 18-19 Kasım 1990 ,Oran-Cezayir.
1990 * Eğitim ve Biz, Milli Eğitim Sepozyumu, 8 Aralık 1990, İzmir.
1990 * Hacı Bayram Veli’de İnsan Kavramı, Kültür Bakanlığı Hacı Bayram Sempozyumu, 8-9 Mart 1990, Ankara.
1990 * Gençlik ve Geleceğimiz, Gençlik ,Kültür ve Sanat Ocakları,Gençlik Sempozyumu,14 Ocak 1990, Ankara.
1990 *Hacı Bektaş veli’de Hakikat Kavramı, Uluslar arası Hacı Bektaş Veli’yi Anma Programı, 16-18 Ağustos 1990 Hacı Bektaş_Kırşehir.
1991 * Deux Poetes Contemporains : M.İqbal et Âkif , Congre İnternationale İqbal İn Cordova,21-24 Kasım 1991, Kurtuba, İspanya.
1991 *İmam Birgivî’nin Makamatı ile Hacı Bektaş’ın Makalatı, İmam Birgivî Sempozyumu 22-23 Kasım 1991, Ödemiş.
1991 * H.Yazır’In Tefsirinde Ruh Tahlilleri, Elmalılı Hamdi Yazır Sempozyumu, 4-6 Eylül 1991 Elmalı- Antalya.
1991 * Ruh Sağlığı Açısından Sünnete Uymanın Önemi, Ebedi Risalet Sempozyumu, !991 İstanbul.
1993 * İbn Sina Düşüncesinde Varlık, Simposium İnternational de Filozofia de l’Edat Mitjana, Nisan 1993, Barcelona- İspanya .
1993 * Gençliğin Manevi Değerleri, Selçuk Üniversitesi Milli Gençlik Kongresi, 8-9 Kasım 1993, Konya .
1994 * Nasıl Bir Öğretmen? Türk Ocakları Genel Merkezi 5. Milli Eğitim Sempozyumu , 5-6 Kasım 1994, Afyon .
1995 * Medyanın Etkisi ve Eğitim, İslami Değerlerin Geleceği Semp. Türk Demokrasi Vakfı – Türkiye Diyanet Vakfı- Türk Ocakları, 1-3 Aralık 1995. Ankara.
1996 * İslam Düşüncesindoe Yaratıcı Muhayyile, Türkiye 1. İslam Düşüncesi Sempozyumu, 26-27 Ekim 1996, İstanbul.
1996 * Türk Düşüncesinin Müesseseleşmesinde Vakıflar, XIV. Vakıf Haftası, 2-8 Aralık 1996, Ankara .
1997 * Türk Kültüründe İz Bırakan İskilipli Alimler Sempozyumu, 23-25 Mayıs 1997 İskilip- Çorum.
1999 * Türk Düşünce Tarihinde Musa Carullah, Uluslararası Musa Carullah Bigiyev Sempozyumu 17-24 Aralık 1999, Kazan- Rusya.
2000 * İslam’da İnsan Hakları, Uluslararsı Avrupa Birliği Kongresi, 3-7 Mayıs 2000, İstanbul
2000 * Farabi Metafiziği , Uluslararası Farabi Kongresi, 25-27 Eylül 2000 , Almaata-Kazakistan.
2000 * Selçuklu Düşünce Hayatına Tesir Eden Bir Âlim: Gazali, I.Uluslararsı Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, 11-13 Ekim 2000, Konya .
2000 * Mevlana Düşüncesinde Demokratik Eğilimler, Uluslararası Ahmed Yesevi Sempozyumu, 17 Aralık 2000, Ankara.
2000 * Türk-İslam Geleneği ve Divan-ı Hikmet, Uluslar arası Ahmed Yesevi Sempozyumu, 21 Ekim 2000, Türkistan_ Kazakistan .s) KONFERANSLAR
* Dini Yayınlarda Psikolojik Unsurlar, Türkiye Dini Yayınlar Paneli 2 Temmez 1983, Ankara.
* İbn Sina’nın Batı Düşüncesine Tesiri, (Milli Kütüphane), “0.8.1985, Ankara.
* Ailede Manevi Değerlerin Önemi, (Milli Kütüphane), Şubat 1986, Ankara.
* İnsan Hayatında Kitap ve Kütüphanenin Önemi, Ankara, 1987.
* İbrahim Hakkı Erzurumlu, 1985 Ankara; 1986 Erzurum; 1987 Siirt.
* Mehmet Âkif Yılı Münasebetiyle seri Konferanslar, 1987 Trabzon-Ceylanpınar,Şanlıurfa- Tokat- Giresun- Burdur.
* Psikolog İbn Sina, İbn Sina Haftası, 127-24 Ağustos 1987, Anakara .
* Bilimsel Zihniyet, Türkiye İlim ve Teknik Araştırma Vakfı, 9 Aralık 1989, Ankara.
* Kur’an ve Güzellik, 25 Ocak 1992 Ankara.
* Türk Milli Eğitiminde İnsan Tipi, Eskişehir Türk Ocağı, 4 Kasım 1990, Eskişehir.
* İnsanımızın Dünü ve Bu Günü, Konya Aydınlar Ocağı, 23 Şubat 1990, Konya . 17 Mart 1990, Karadeniz Ereğli; 3Haziran 1991 Akşehir.
* Yunus emre ve Biz, Yunus Emre Sevgi Yılı, Ocak 1991, Nallıhan- Ankara
* Hacı Bektaş Veli Düşüncesinin Kur’anî Kaynakları, Uluslar arası Hacı Bektaş Veli’yi Anma Törenleri, 16-18 Ağustos 1991, Hacı Bektaş_Kırşehir.
* Seyit Battal Gazi, Seyit Battal Gazi Semineri, 1993, Seyitgazi –Eskişehir.
* Sosyal Hayatımızda Tasavvuf, 29 Haziran 1997, Darende – Malatya.
* Gençlik ve Aids, Gazi Osman Paşa Soroptimist Klübü, 21 Şubat 1997, Ankra.
* Koybolan Değerlerimiz, İLESAM, 12 Haziran 2000, Ankara.
* İslam’da İnsan Hakları, Demokraside Birlik vakfı, 6 Şubat 2000, Ankara.

b) DİĞERLERİ
* Radyo ve Televizyonlarda seri Konuşma ve Programlar.
 
Yayımlanan Çalışmalar:
a) KİTAP
1 - Marifetname’de Tasavvuf, İstanbul 1981 ; 2. baskı, Erzurumlu İbrahim Hakkı, İstanbul 1997.
2 - İbn Sina Metafiziği, Ankara 1985; 2.baskı, Ankara1992 ; 3.Baskı, Kültür Bakanlığı, Ankra 1997 ;
4. baskı, Kültür Bakanlığı, Ankara 2002 .
3 - Tasavvuf Tarihi , Ankara, 1986 ; 2. baskı, Ankara 1991; 3. baskı Ankara 2002.
4 - Mustafa Şekip Tunç, Kültür Bakanlığı, Ankara 1989.
5 - İnsan ve Psikoloji, çev. Ankara,1989.
6 - İslam Ahlakı, Ankara 1997; 2. baskı Ankara 1999.
7 - Ahlak Felsefesi (sadeleştirme), Ankara 1999. 2. baskı Ankara 2001.
b) MAKALELER
1- Batı’da Doğu Kültürü ile İlgğili Çalışmalar, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.XXIII, Ankara 1978.
2- 3- Din Psikolojisi ve Tasavvuf, A.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 4,1981, Ankara.
4- Tasavvuf, Ü.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.XXIV, Ankara 1981.
.
5- İslam Düşüncesinde Tasavvuf, A.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XXVII, Ankara 1985.
6- Psikoloji Sözlüğü Üzerine Küçük Bir Deneme, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.XXIX Ankara 1987.
7- Psikolojik Açıdan Eğitim, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı2, 1987.
8- Hakkın Seslerinde M.Âkif, Ölümünün 50. Yılında M.Âkif Ersoy’u Anma Kitabı, Ankara1987.
9- 12- Moden Psikolojinin Bazı Meseleleri, A.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XXX, Ankara 1988.
10- Psikoloji ve Eğitim, Türk Yurdu Dergisi, C.12, sayı 358, Ocak 1988.
11- Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Türk Yurdu Dergisi, C.14, sayı 360, Mart 1988.
12- “İslam Tasavvufunun Meseleleri”nin Bir Değerlendirmesi, Türk Kültürü Araştırmaları, Erol Göngör’e Armağan, içinde Ankara 1988.
13- Tasavvuf, A.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.XXXI, Ankara 1989.
14- Estetik Açıdan Ahilik ve Fütevvetnameler, Türk Kültürü Dergisi, sayı 312, Nisan 1989.
15- Psikoloji Sözlügü Üzerine Deneme 2, A.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.XXXI, Ankara 1989.
16- Ahmad Yesevi Düşüncesinin Kur’anî Temelleri Türk Dili Der. Ankara 1993.
17- Munkız’ın Bilgileri Işığında Gazali ve Felsefe, A.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XXXV ,
Ankara 1996.
18- İslam Ahlakı ve İnsani Davranışlar, A.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.XXXVI, Ankara 1997.
19- Kur’an ve Estetik, A.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XXXVIII, Ankara 1988.
20- İnsan Hakları, Diyanet Dergisi, Nisan, Ankara 1999.
Çeviri makaleler:
21- Fransız Eğitim Kurumları, Eğitim Hareketleri, C.22, sayı 268.
22- 20. Yüzyılda Eğitim ve Yeni Okullar, Eğitim Hareketleri, C.23, sayı 272.
23- Farabi Düşüncesinde Nefs ve Âlem, (R.Arnaldez’den), A.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.XXIII, Ankara 1978
24- İslamiyetin İlk zamanlarında Zühd, (İ.Goldzieher’den), A.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XXIV, Ankara 1981.
25- Ateizmin İlk Kaynakları,(C.Tresmontant’dan), A.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.XXVI, Ankara 1983.
26- Gelişen Kozmolojide Ateizmin Meseleleri, (C.Tresmontant’dan), A.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.XXVIII, Ankara 1986.
27- Siyasi İletişim,(J.M.Cotterant’dan),A.Ü.İlahiyat Fakültesi, C.XXXII, Ankara 1992.
c- DİĞERLERİ:
1 Erzurumlu İbrahim Hakkı, Diyanet Dergisi, C.18, sayı3, 1979, Ankara.
2- Talebelerin Yöneltilmeleri, Eğitim Hareketleri, C.23, sayı 278.
3 İslam’da Mesuliyet Duygusu, Diyanet Dergisi, C.19; sayı 2, 1983
4 Eğitim ve İnsan Tabiatı, Türk Yurdu Dergisi, C.9,sayı 355, Ekim 1987.
5- İslam Düşüncesinde İnsan, Araştırma Dergisi, Nisan 1989 Ankara,
 
Üzerinde Çalıştığı Konular:
1- İslam Düşüncesi
2- Türk Düşüncesi
3- İslam ve Demokrasi
4- Etik ve Estetik
5- Ahlak ve Değerler
 

 

Seç
  Liste
 
Liste Görünümü 1 2 3  
SEVGİ VE AŞK
Devamı...
İNSANİ DEĞERLER VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
Devamı...
HAYATIN DEĞERİ
Hayatın değeri kavramı, yaşayan canlılar için, felsefede ve iktisatta kullanılan bir mefhumdur.
Devamı...
KUDÜS HATIRALARI
Devamı...
AİLEDE MANEVİ DEĞERLERİN EĞİTİMİ
Devamı...
KUDÜS HATIRALARI
İçimdeki bir arzu beni yıllardır teşvik eder durur, fakat ben ona bir türlü uyamazdım. Bu arzu, Kudüs’ü ziyaret etme ve Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın Mirac’a yükseldiği Mescidi Aksa’yı görme ve hiç olmazsa iki rekat namaz kılma idi.
Devamı...
ZARARLI ALIŞKANLIKLAR VE İNSANİ DEĞERLER
ETİK - ESTETİK AÇIDAN ZARARLI ALIŞKANLIKLAR VE İNSANİ DEĞERLER Prof. Dr. Hayrani ALTINTAŞ
Devamı...
YENİ ANAYASA NASIL OLMALIDIR?
Devamı...
S E V G İ
Devamı...
İSLAM İNSAN HAKLARI BEYANNAMESİ
Devamı...
 Sayfalar : 1 2
BANKA HESABLARI   |  Duyurular   |  Ana Sayfa   |  Konuk Defteri   |  İletişim
İnsani Değerler Derneği | ANKARA | 0312 287 04 55
Nasuh Akar Mah. Ziyabey Caddesi 1400.( 22.eski) sokak No:16/1 Balgat ANKARA     Tel: 0312 287 04 55- 0312 285 76 72?b>Faks: 0312 287 04 55  E-Posta: bilgi@insanidegerler.org
Ziyaretçiler? Online: 3 Bugün: 258 Toplam: 133307

TeknoDEVA Web Design