En Son HaberlerAtıf ÖZGEN

bilgi@insanidegerler.org
  Özgeçmişi
  Tüm Yazıları

EĞİTİM SİSTEMİNDE YENİ HEDEFLER VE BEKLENTİLER

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başladı. Eğitim sistemi içinde yer alan ve ülkemiz nüfusunun %25’ne yaklaşan öğretmen ve öğrenci kesiminin içinde bulunduğu sorunlar ve sistemden beklentiler her eğitim yılı başında olduğu gibi bu yılda eğitim camiası tarafından mercek altına alınmış durumda…

Eğitim sisteminin iyileştirilmesine yönelik hedefler, 5 yılda bir Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen kalkınma planlarında yer almaktadır. Eğitimle ilgili okul öncesinden yükseköğretime kadar bir dizi hedefi içine alan 11nci Kalkınma Planı da mecliste görüşülüp kabul edildi.

Eğitim sisteminde öngörülen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı noktasında dokuzuncu ve onuncu kalkınma planları esas alınarak yapılan değerlendirmelerde eğitim uzmanlarının ifade ettiği sonuçlar şöyle:

 • Giriş sınavlarının sistem üzerindeki baskısı artarak devam ediyor. Nitelikli Lise diye açıklanan liselerin kontenjanları 126 binden 139 bine çıkarılmış, sınava giren öğrenci sayısında bir azalma kaydedilmemiş…
 • Yabancı dil öğretimi her dönem başta gelen sorunlar arasında yer almış, bugüne kadar bu konuda atılan adımlar sorunu çözmek için yeterli olmamıştır.
 • Öğretmen sorunu, seçmeden yetiştirmeye, yetiştirmeden atamaya ve atama sonrası özlük hakları bakımından eğitimin kronikleşmiş sorunları arasında yer almaya devam ediyor.
 • Özel eğitimlerine ihtiyaç duyulan engelli bireylerin okullaşma oranı % 50 gibi düşük düzeyde olup, eğitimlerine erişimde çekilen sıkıntılarda artarak devam etmekte…
 • Eğitim sistemi içinde tüm dertlere derman olacak bir şekilde tanıtımı yapılan Fatih Projesinden artık kimse söz etmiyor. 11nci 5 Yıllık Kalkınma planlarında bu projeye hiç yer verilmemiş…
 • Öncelikli sorunlardan biri olarak görülen mesleki eğitim, 9ncu 5 Yıllık Kalkınma Planı başında % 40.04 olan okullaşma oranı 10ncu 5 Yıllık Kalkınma Planı sonunda % 41.81’e yükselmiş gibi gözükse de bu oran yine de düşük…
 • Çağ nüfusunun net okullaşma oranlarında bütün okul türlerinde % 100 e ulaşılmamış olup; özellikle  36-60 ay  çocuklarının okul öncesi eğitime erişim sorunu devam ediyor.

 

                           YENİ DÖNEMDE ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR

Eğitim Sistemi, nüfusumuzun önemli bir kesimine hizmet üretiyor. Yaşadığımız her sorunun çıkışının eğitimle bağlantılı olduğu günümüzde sistem içinde yer alan sorunları çözmek, gençler için aydınlık bir geleceği inşa etmek anlamına geliyor.

Milli Eğitim Bakanlığının da gündeminde olan, çözümü noktasında çaba sarf edilen eğitim sistemine ilişkin diğer sorunlar ise şöyle sıralanıyor:

 • İkili öğretimden ( öğleden önce ve öğleden sonra iki ayrı zaman diliminde yapılan eğitim) tekli öğretime (gün boyunca süren eğitim)  geçiş süreci henüz tamamlanmadı. Tekli öğretime geçiş amacıyla yürütülen yeni derslik yapımı devam ediyor
 • 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporuna göre, 2019 yılında da taşımalı eğitim devam etti. Öğrenciler açısından okul terkinin azaltılması, öğrenme kaybının önüne geçilmesi ve güvenlik sağlanması için taşımalı eğitimin sona ermesi gerekiyor.
 • Ekim 2018’de kamuoyuyla paylaşılan 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında okullar arası kalite farkının azaltılması gerekiyor. Henüz bu konuda da kalite farkının önüne geçilemedi.
 • Devlet okullarında kayıt işlemlerinde zaman zaman ‘zorunlu bağış, veya ‘kayıt parası, problemi sürüyor.
 • Sözleşmeli öğretmenlerin mülakatla atanması sorunu sendikalar tarafından şeffaf ve adil olmadığı öne sürülerek kaldırılması bekleniyor.
 • Sendikalar, öğretmenlerin profesyonel bir meslek olarak değerlendirilmesi ve mesleki standartlara kavuşması için acilen ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, çıkarılması talep ediliyor.
 • Bölgesel olarak değişmekle beraber birçok okulda; altyapı eksikliğinden kaynaklanan kütüphane, laboratuvar ve yeterli derslik konusunda sıkıntı çekiliyor. Öğrenci sağlığının korunması açısından ‘Hijyen Probleminin de, çözüme kavuşturulması gerekiyor.
 • OECD’nin 2017 yılında yayınladığı Rapora göre ülkemizde öğrenci mutluluğunun artmasını da sağlayacak olması açısından akranlar tarafından şiddet ve zorbalık ile birlikte bağımlılığa yol açan  zararlı maddelerin kullanımlarının önlenmesi hususuna da dikkat çekiliyor.
 • Eğitim sendikalarına göre doğu illerimize atanan öğretmenlerin bir yıl içinde tayin istedikleri hususu göz önünde bulundurularak öğretmen kadrolarının istikrara kavuşturmak için zorunlu uygulamalar yerine, o bölgelerde görev yapan eğitimciler için yeni teşvik modelleri geliştirmek beklentiler arasında yer alıyor.

 

2023 EĞİTİM VİZYONU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonunun ilk yıl değerlendirilmesinin Ekim 2019 da yapılacağını; ortaöğretim tasarım ile ilköğretim taslak programını öğretmenlere sunacaklarını açıkladı.

Bakanlıkça yürütülen çalışmalar çerçevesinde mesleki gelişim programlarının artarak sürdürülmesine önem veriliyor. Halk oyunları, müzik, ritim, yapay zeka gibi etkinlikler mesleki gelişim programları içinde değerlendiriliyor.

T.B.M.M ne sunulan ve kabul edilen 2019-2023 dönemini kapsayan 11nci Kalkınma Planı’nda da eğitime ilişkin yeni hedefler yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan 11nci Kalkınma Planında okul öncesinden başlayıp yükseköğretime giden süreci içine alacak şekilde bir dizi hedefler bulunuyor.

Önceki 5 yıllık kalkınma planları ve mevcut eğitim sisteminde yaşanan sorunlar dikkate alınarak yapılan değerlendirmelerde, eğitimde hedeflerin yeni baştan revize edilerek ele alındığı anlaşılmaktadır.

Tüm eğitim kademelerinde okullaşma ve tamamlama oranlarının artırılması; Matematik ve Türkçe öğretim programlarının güncellenmesi, dezavantajlı ve suça sürüklenme riski olan çocuk ve gençler ile ailelerine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gibi konular her fırsatta ifade edilen hedefler arasında yer almaktaydı.

Hedefler arasında farklılık arz eden ancak uygulanabilirliği veya gerçekliği geçecek zaman sürecinde belli olacak olan yeni hedefler şunlar:

 • Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacak.
 • Japonya örneği incelenerek kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacak.
 • Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun tasarım ve beceri atölyeleri kurulacak.
 • Özel yetenekli çocuklar için ‘Eğitim, Bilim ve Değerlendirme Kurulu, oluşturulacak.
 • Eğitim sisteminin öğrenciler üzerinde yarattığı baskıyı azaltmak amacıyla kademeler arası geçişlerde uygulanan sınavlarda düzenlemeler yapılacak.
 • Mesleki ve Teknik Eğitimde. Üretime Yönelik Yapısal Dönüşüm ve İstihdam Seferberliğine başlanacak.
 • Öğrencilerin meslek alanları arasında geçişlerin sağlanabilmesi ve farklı mesleklere ilişkin kazanımlar elde edebilmeleri için birden fazla dalda sertifikasyon almaya imkan tanıyan çoklu mesleki beceri alt yapısı oluşturulacak.

Eğitim sisteminin istihdamla olan ilişkisi ve sistemde açığa çıkan sorunlar dikkate alınarak hazırlanan, eğitimde iyileşmenin öngörüldüğü bu hedeflerin gerçekleşmesi; iyi bir hazırlık döneminin ardından eğitime bütçeden ayrılan payın artmasıyla mümkün olabilir.

Aksi durumda her kalkınma planı döneminde ilan edilen eğitim vizyonunu dile getirmek bir temenniden öteye gitmeyecektir.

 

(*) İnsani Değerler Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi

e-mail: ozgenatif@gmail.com

 


 Okunma Sayısı : 370

DİĞER YAZILARI

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 519501

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.