En Son Haberler


İDD’nin AMACI

İDD / İDD’nin AMACI

İDD’nin AMACI 

 Başta,  katılımcı demokrasi, insanın temel hak ve özgürlükleri ile evrensel hukuk kuralları olmak üzere; sevgi, saygı, yardımlaşma, hoşgörü, ahlak, adalet, vefa, şefkat, merhamet, inanç, din, düşünce, sanat, bilim, kültür gibi insani değerlerin yeniden tespitini yapıp, bunların toplum hayatında etkin bir şekilde yaşanmasını,

 İnsanı insan yapan insani değerlerin, fert ve toplum hayatında etkin bir şekilde vücut bulmasını,

 Toplumsal uzlaşmanın ve barışın sağlanmasını,

 Toplum veya bireysel olarak, düşüncelerimizi başkalarıyla paylaşarak, birlikte tartışarak, kavga etmeden, gerginlikler yaratmadan, uzlaşma kültürüne sahip olarak ve sorunlarımızı  konuşarak ve anlaşarak çözme yeteneklerimizin geliştirilmesini,

 Ferdin fikri ve zihni yeteneklerini geliştirmek suretiyle ülkemizin sosyal, siyasi ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmasının teminini,

 Aydın ile halkın, yönetenle yönetilenin kucaklaştığı, toplumsal uzlaşmanın, hoşgörünün ve barışın, toplumun bütün katmanlarında hissedilerek yaşanmasına katkıda bulunarak, büyük bir toplumsal dönüşüm ve değişimin gerçekleştirilmesini,

 Dernek üyeleri arasında, insani değerleri ve dayanışmayı en etkin bir şekilde yaşatarak topluma örnek bir kuruluş olmasını sağlamak, gibi hususlar derneğin amacıdır.