En Son Haberler


İNSANİ DEĞERLER DERNEĞİ’NİN PRENSİPLERİ

İDD / İNSANİ DEĞERLER DERNEĞİ’NİN PRENSİPLERİ

İNSANİ DEĞERLER DERNEĞİ’NİN PRENSİPLERİ

 “Her şey insan içindir” felsefesini temel ilke edinen İDD’de bütün insani değerlere azami derecede önem verilecektir.

 Bütün insani değerlerin en önüne “ İnsana sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü” konulacaktır.

 Bütün faaliyetlerde öncelikle insanların kalplerini kırmamaya özen gösterilecektir.

 Derneğin bütün faaliyetlerinde açıklık (şeffaflık), demokrasi, danışma, fikir sorma ve fikri paylaşma esas olacaktır.

 İDD’ nin önemli prensiplerinden birisi de, “İnsanları aldatmak, insanı öldürmekten sonraki insana yapılabilecek en büyük kötülüktür.” ilkesidir.

 İDD’deki her türlü göreve, ehliyet ve liyakat esas alınarak seçimle gelinir.

 İDD, her türlü düşünce ve inancın hür bir şekilde ifade edilebilmesine imkân sağlar. Önemli insani değerlerden olan düşünce ve inanca saygı vazgeçilmez ilkelerdendir.

 Hür düşüncenin önündeki en büyük engel ön yargılı fikirlerdir. İDD her türlü ön yargılı (peşin hükümlü) fikirlerden uzaktır. Ön yargılı insanların topluma ve diğer insanlara çok büyük zararlar verdiğinin bilicindedir.

 İDD üyeleri İDD’ye olan her türlü yükümlülüklerini yerine getirmeye, hukuka ve ahlaka aykırı olmamak şartıyla diğer üyelerle dayanışma içinde olmaya söz verirler.

 İDD, insanlar arasında her türlü ayırımcılığa şiddetle karşıdır. Ayırımcılığı en önemli insanlık suçu kabul eder.

 İDD, “Her işte “Güven”in çok güzel ve önemli bir şey olduğu, hemen peşinden denetlemenin ve kontrol etmenin olayı daha da güzelleştireceği” ilkesini bütün faaliyetlerinde etkin bir şekilde uygular.