En Son Haberler


İDD Neden Kuruldu ?

İDD / İDD Neden Kuruldu ?

    İDD, birlikte gerçekleştirilecek bir toplumsal dönüşüm ve değişim projesidir. Bu proje, aydın ile halkın, yönetenle yönetilenin kucaklaştığı, toplumsal uzlaşmanın, hoşgörü ve barışın, toplumun bütün katmanlarında hissedilerek yaşanması için başlatılmış bir harekettir. Bu proje, farklı düşünenlerin, farklı inananların bir arada huzur içinde yaşayabilmelerinin büyük bir erdemlik olduğuna inanan bir sivil toplum hareketidir. Bu hareket, toplumun karşılaştığı sorunlar ve zorluklar karşısında, insanın mesuliyet yükümlülüğü taşımasının insanlığın gereği olduğuna inanmaktadır.

İDD, umudu istikbalde, istikbali kendi köklerinde gören bir anlayışı esas alan bir hareketin adıdır.

İDD, kendi medeniyet havzasında yer alan üstün insani değerleri-dinamikleri günümüze taşıyan ve çağın evrensel değerleriyle bütünleştiren, bu değerleri eyleme dönüştürmeyi hayata geçirmeyi esas alan kendine has özgün bir hareketin adıdır.

İDD, sosyal, siyasal, ekonomik, eğitim ve kültür hayatımızda insani değerlerin en etkin bir şekilde yaşatılmasını ve yüceltilmesini gaye edinmiş bir sivil toplum kuruluşudur.

İDD, insanı; sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ve ahlaki bir varlık olarak gördüğü için faaliyetleri de bu manada oldukça kapsamlı olacaktır.

İDD, Ülkemizin her il ve ilçesinde, hatta köylerde, yurt dışında gerekli görülecek ülkelerde en kısa zamanda şubeler ve temsilcilikler açarak örgütlenecektir

Her İDD üyesi, kendisini sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel ve ahlaki olarak bir güvence içerisinde görecektir. İDD yönetimi, üyelerinin her türlü meselesiyle çok yakından ilgilenecek, insani değerleri öncelikle dernek içerisinde tam olarak yaşatarak topluma örnek olacaktır.

İletişim teknolojisindeki gelişmelerden azami derecede istifade edilerek, üyeler arasında çok süratli ve kapsamlı bir iletişim kurulacak ve gereken konularda süratle örgütlenmeye ve kurumlaşmaya çalışılacaktır. Böylece insani değerler öne çıkarılarak toplumsal uzlaşmanın ve sosyal barışın sağlanmasına ve güçlenmesine katkı sağlanacaktır.