En Son HaberlerAtıf ÖZGEN

bilgi@insanidegerler.org
  Özgeçmişi
  Tüm Yazıları

CİNAYETE DÖNÜŞEN AİLE İÇİ ŞİDDET OLAYLARI…

Covid-19 salgınının etkilediği alanlardan biride aile içinde yaşanan şiddet olaylarıdır.

Kadınlarımıza, aileyi oluşturan diğer bireylere veya yakın akrabalara yönelik şiddet olayları artık günümüzde medyadasürekli yer bulan haberler arasına girmiş bulunuyor.

Aile içinde yaşanan şiddet; şüphesiz Covid-19 salgını öncesinde de vardı; ancak salgın nedeniyle hayatı eve sığdırma söyleminin aile birlikteliğine pekte olumlu katkı yaptığı söylenemez!

Dünya sağlık örgütü ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi de yaptıkları açıklamalarda pandemi salgınının dünya genelinde aile içi şiddet olaylarında artışa yol açtığını açıkladılar.

Örgüte göre sosyal yaşamdan kopmak, eve kapanmak şiddeti artırdı. Almanya’da kadın sığınma evlerinde yer kalmadı, Çin’de aile içi cinsel istismar olaylarında % 50 ye yakın bir artış görüldü.

İnternet üzerinden çocukları taciz edenlerin sayısı arttı, kadın ve çocukların güvenliği tehlikeye girdi.

Dünya Sağlık Örgütünün diğer bir tespitine göre; doğal afet, savaş ve salgın dönemlerinde aile içinde ve cinsiyete dayalı şiddet olaylarında artış görülmektedir.

TÜRKİYE’DE DURUM

Aile içi şiddet olayları; ailenin kutsallığına, birlik ve beraberliğine önem vermiş, insana ve insanlığa değer atfeden toplumumuzda önemli sorunlarımız arasında ve ilk sıralarda yer almaktadır.

Ülkemizde son yıllarda evliliklerden ziyade boşanma sayılarında artış görülmesi, özellikle boşanma taleplerinin kadınlarımızdan gelmesi, kadınlarımızın güvenliğine ilişkin önemli sorunları gündeme taşımıştır.

Aile içinde görülen şiddetin değişik boyutları bulunmaktadır. Aile birlikteliğinin bozulmasına, intihar vakaları ile birlikte ceza evlerine düşen insan sayısının artmasına, işkence yapılmasına neden olan şiddetin değişik boyutlarıyla mercek altına alınması zarureti vardır.

Aile içinde yaşanan şiddet olaylarının katliama dönüştüğü durumlarda görülmektedir. Özellikle kendini kaybeden bazı erkekler, kendisinden ayrılmak isteyen eşe karşı duydukları öfkeyi çocuklarına da yansıtmak suretiyle ev içi katliam yapabiliyorlar.

Uyuşturucu bağımlılığı, miras anlaşmazlığı, hapisten çıkan koca dehşeti, aldatma, kredi borcu gibi nedenler aile içinde görülen ve cinayet boyutuna ulaşan olayların sebepleri arasında yer almaktadır.

Aile içi şiddet olayları eğitimli ailelerde de görülmektedir. Yaşam modelleri ile örnek davranışlar sergilenmesi beklenen eğitimli ailelerde görülen şiddet, eğitim sisteminden beklenen mutlu aile modelinin gerçekleşmediğini gösterir.

Eğitim düzeyi yüksek; tıp doktoru, mülki amir veya kamu görevlisi bireyler arasından şiddet yanlısı olanların çıkması düşündürücüdür.

Aile içinde cinayetlere yol açan şiddetin görünen bir yüzü de bu olaylarda çok ilkel cinayet silahlarının kullanılması gerçeğidir.

Çocuklarının annesini, uzun yıllardır birlikte yaşadığı eşini; pompalı tüfek, tabanca, balta, bıçak ve keserle öldüren eşlerin olması insanlıktan uzak acımasız adeta kan dondurucu davranışların birer örneğini teşkil etmektedir.

Olayların temelinde yatan gerçek aile içinde yaşanan şiddetin bir tartışma ile başlamasıdır. Tartışma kültüründen yoksun insanlar, anlaşma ile sonuçlanması gereken bir tartışmayı cinayet boyutuna kadar uzatabiliyorlar.

Eşlerin eğitim düzeyi, sağlıklı diyalog kurabilme becerisinden yoksunluk, hoşgörü anlayışından yoksun yaklaşım, karşısındaki sabırla dinleyebilme eksikliği tartışmayı alevlendirmekte ve cinayet boyutuna ulaşmaya neden olabilmektedir.

Ailenin dağılmasına, şiddete başvurulmasına, öfkenin kontrol edilememesine başlangıç teşkil eden tartışmaların medeni şekilde nasıl önlenebileceği üzerinde kafa yormak zorunlu hale gelmiştir.

AİLE İÇİ ŞİDDET NASIL ÖNLENİR?

Aile içi şiddet olaylarını sıradan sayıp görmemezlikten gelmek, sıradan olaylar arasında değerlendirmek ya da makul görmek önemli bir toplumsal soruna karşı kayıtsız kalmak anlamına gelir.

Cinayet boyutuna kadar ulaşan aile içi şiddet olaylarını mercek altına alırken; ruhsatsız silah kullanımı, uyuşturucu bataklığı, tartışma kültüründen uzak yaklaşım, eğitim noksanlığı gibi hususların birlikte ele alınması gerekmektedir.

Şüphesiz insan davranışları sosyal bilimciler ile psikologların ilgi alanına giren konular arasındadır. Konunun uzmanları arasında ifade edeceğimiz bu değerli bilim insanları da şiddete ilişkin görüşlerini paylaşma gereksinimi hissetmekte sosyal medyada tartışılmaktadır.

Aile içi şiddet olayları, şiddete maruz kalan ailelerde kalıcı hasarların doğmasına özellikle sahipsiz kalan çocukların bakıma muhtaç duruma düşmelerine neden oluyor.

Ayrıca mahkemelerin yükü artıyor, bu durumda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaptığı talep üzerine ‘Aile İçi Şiddet Mahkemeleri, kurulması düşünülüyor.

Sorunun çözümü amacıyla hükümetin yürüteceği çalışmalar yanında, sivil toplum kuruluşları ile birlikte vatandaşların el ele verip ‘Şiddeti Önleme Ulusal Kampanyası, başlatılması öneriliyor.

Sivil toplum kuruluşları arasında ifade edeceğimiz Vodafone Grup Vakfı da şiddete maruz kalan çalışanlarına 10 güne kadar ek izin ve finansal destek veriyor, kadınlarımızın güvenliğini sağlayıcı projeler üzerinde çalışıyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1nci Hukuk Dairesi Başkanlığı yetkililerince yapılan bir açıklamada ise medyanın kadınlarımıza yönelik şiddette ifade edilen dilin değiştirilmesi belirtiliyor.

Özellikle şiddete uğrayan kadının yerinin söylenmemesi, katili masum gösteren ifadelerden kaçınılması bu konuyla ilgili yapılan diğer öneriler arasında yer alıyor.

Bu önerilerin yanında kutsal bir kavram ifade eden aile birlikteliğinin sağlanması amacıyla sorunlu aileleri kapsayan bir eğitim seferberliğine de yönelme gereği bulunmaktadır.

Yapılan eğitim faaliyetlerinde milli, manevi ve insani değerlerimiz üzerinde durularak öfke kontrolü ve tartışma kültürünün önemi ile birlikte sabır, hoşgörü,  sadakat gibi konuların işlenmesi de zorunludur.

(*) İnsani Değerler Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi

e-mail: ozgenatif@gmail.com

 

3


 Okunma Sayısı : 88

DİĞER YAZILARI

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 467778

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.