En Son HaberlerMetin ÇINAR

cinarmetin06@hotmail.com
  Özgeçmişi
  Tüm Yazıları

KUYRUKSUZLAŞTIRILDIK

İnsanlık tarihi çağlar boyunca pek çok savaş ve çatışmaya sahne oldu. Geldiğimiz noktada edinilen tecrübelerin ortaya koyduğu gerçek ise değişmedi. Sınırsız, yani kontrol edilmeyen güç, kimin elinde olursa olsun, yozlaşır ve kötüye kullanılır. O zaman, öyle bir sistem olmalı ki, bir gücün orantısızca büyümesinin, böylece diğerinin üzerinde üstünlük kurmasının önüne geçilsin; azınlık, çoğunluğun karşısında korunsun, toplum şeffaflığa kavuşsun, bilgiye sahip olmak yönetime katılımı artırsın, hukuk daha iyi işlesin, herkes haklarının güvencede olduğunu bilerek yaşasın.

KATILIMCI KUYRUKLAR

Devletin çok büyük olan gücü, kuvvetler ayrılığına göre dağıtılır; yasama, yürüme ve yargı organları arasında bölüştürülür. Organlar, bu ayrılık sayesinde birbirlerini denetleyerek iş yapar; böylece her biri, diğerinin anayasada yazan sınırlar içinde kalmasını sağlar; öte yandan, birbirlerini dengelerler. Bu arada yerel yönetimler de kaynak ve sorumluluklar bakımından güçlendirilmiştir.

Bu sayede, merkezi yönetimin gücünü dengeleyen ve denetleyen bir rol üstlenirler. Öte yandan, medya, sivil toplum ve vatandaşlar sistemin içinde rol üstlenmedikleri sürece, denge denetleme sisteminin işlerlik kazanacağı düşünülemez. Medya hükümeti, siyasi partileri ya da kamu kurumlarını biz vatandaşlar adına denetler; kamu kaynağı ve gücünün bizlerin yararına kullanıp kullanmadığını ölçebilmemizi sağlar. Güçlü ve etkin bir sivil toplum, örgütlenme özgürlüğünü teşvik eder; yöneticilerin aldığı kararlarda vatandaşı söz sahibi yapabilmek için politika yapım süreçlerine katılır.

KUYRUKSUZLUK

2018 Yılında devreye giren “Türk Tipi Cumhurbaşkanlığı” veya resmi kullanımlı ismiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yaklaşık dört yıllık faaliyeti neticesindeki yapılan bir araştırma raporuna göre, olumsuzlukları şu şekilde özetlenmiştir.

Kısaca, meclis eski sisteme göre daha güçsüz bir yapıya geldi, güçler ayrılığı iyice zayıflatıldı, yargı siyasallaştı, kurumlar felce uğratıldı, ekonomik sıkıntılar gün geçtikçe artarak artan bir hal aldı ve de otoriter pratikler hüküm sürme eğilimine geldi.

“Meclis zayıflatıldı. Yürütmenin, meclisin bütçe gibi konularda bile kalan yetkisine müdahale edildi. Muhalefet milletvekilleri üzerinde baskılar arttı, kürsü konuşmalarına bile ceza kovuşturmaları yapılmaya başlandı. Yargı mensuplarının, bağımsız karar almaktan çekinir hale gelebildikleri görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin daha etkin bir yönetim anlayışı getireceğini savunmuştu. Hantal ve işlevsiz bir bürokrasiden dert yanmıştı. Oysaki bürokrasi küçültülemediği gibi, kamuya alınan beş milyonluk bir çalışanla devlet yönetimi felce uğratılmış bir hale büründü. Yeni sistemde Cumhurbaşkanının kurumlar üzerinde neredeyse sınırsız ve denetimsiz bir güce sahip olduğu, buna rağmen siyasette manevra alanının eskiye göre daralmış olduğu gözlemlendi. Muhalefetin parçalanmış bir halde olduğu, ancak bu yeni sisteme itirazlarının bu partileri bir araya getirdiği ve partilerin henüz bir ortak vizyon oluşturamaması demokrasinin soru işaretli durumda olduğunu göstermektedir. Bu yeni sistemin kurumlar üzerinde yol açtığı kurumsal tahrifat ve muhalefetin belirsiz görünümü, olumlu yönde kolay ve hızlı değişim konusunda ihtiyatlı olunmasını gerekli kılıyor” tespitine yer verildi.

MUTLU KUYRUKSUZLAR

Tilkinin kuyruğu kayaya sıkışmış ve kuyruğunu kesmek zorunda kalmış.
Daha sonra bir başka tilki onu gördüğünde
“Kuyruğunu neden kestin?” diye sormuş.
Kuyruğu kesik olan;
“Böyle mutlu hissediyorum.
Sevincimden havalara uçuyorum” demiş.
Bunun üzerine diğer tilki de kuyruğunu kesmiş.
Fakat mutluluk yerine şiddetli bir acı çekmiş.
Hemen tilkiye gelip; “Neden bana yalan söyledin?” demiş.
Tilki; “Eğer acı çektiğini diğer tilkilere söylersen onlar asla kuyruğunu kesmez ve bizimle dalga geçerler.” demiş.
Bu iki tilki diğer tilkilere yaşadıkları mutluluğu (!) anlatmışlar.
Böylece tilkilerin çoğu kuyruklarını kesmişler.
Çoğunluk onlara geçince bu sefer kuyruğu olanlarla dalga geçmeye başlamışlar.

Metin ÇINAR

 

 


 Okunma Sayısı : 99

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 392248

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.