İDD 5.OLAĞAN GENEL KURULU

 / ETKİNLİK

İNSANİ DEĞERLER DERNEĞİ

Sayı:2021/660                                                                                                                   01.11.2021

Değerli Üyemiz,
Derneğimizin 5.Olağan Genel Kurulu 20 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 14:00 de aşağıdaki gündemle Genel Merkez Salonunda toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 27 Kasım 2021 tarihinde Cumartesi aynı saat ve aynı yerde toplanacaktır.
Toplantıya katılmanızı önemle rica eder, sevgi ve saygılar sunarız.

İNSANİ DEĞERLER DERNEĞİ BEŞİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1.Yoklama
2.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3.Genel Kurul Divan Başkanı, Başkan Vekili ve katiplerin seçimi
4.Genel Başkanın Açılış Konuşması ve Genel Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası
5.Gelir-Gider tablosunun(İşletme Hesabı Tablosu) görüşülmesi ve ibrası
6.Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası
7.Yeni bütçenin görüşülüp karara bağlanması
8.Derneğe gerekli taşınır-taşınmaz malları satın alınması, satılması, ipotek ve ipoteğin çözülmesi, bağışlanması veya devredilmesi hususlarında Genel Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
9.Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespiti
10.Seçimler(Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi)
11.Dilek ve temenniler

YÖNETİM KURULU ADINA

Mehmet BOZDEMİR                            Mustafa TOSUN
Genel Başkan                                         Genel Sekreter

 Okunma Sayısı : 922         01 Kasım 2021

Yorumlar

  1. Zekeriya Çalışkan 01 Kasım 2021 01:36

    Hayırlı olsun selamlar sevgiler

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 322136

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.